Srednji kornet

– transportna kutija ima 990kom (11 kesica po 90 komada). Koristi se za točeni sladoled ili za dve kugle sladoleda.

Srednji kornet

Srednji kornet - transportna kutija ima 990kom (11 kesica po 90 komada). Koristi se za točeni sladoled ili za dve kugle sladoleda.